Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice! 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji opublikowanym na stronie miasta Marki (http://www.marki.pl/zalaczniki/532-terminy_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf) od dnia 23.03.2020 roku do 3.04.2020 roku do godziny 10.00 należy dostarczyć do placówki deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji
w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. 

Tylko poprzez złożenie w terminie wyżej wymienionej deklaracji dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w grupie publicznej w Przedszkolu Smerfy od września 2020 roku. 

„Karta kontynuacji” będzie do pobrania na stronie urzędu Miasta Marki oraz na stronie naszego Przedszkola www.smerfymarki.pl od 23.03.2020r. 

Niezłożenie karty kontynuacji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w grupie publicznej na rok szkolny 2020/2021

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią tzw. koronawirusa istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego dokumentu na maila Kierownika administracyjnego placówki à s.opalinska@smerfymarki.pl
Dokument powinien być wypełniony czytelnie, a plik przesyłany mailowo powinien być skanem, nie zdjęciem zrobionym telefonem komórkowym. Zachęcamy również do wrzucenia Karty kontynuacji do skrzynki pocztowej znajdującej się na furtce Przedszkola Smerfy i Przedszkola Smerfusie. 

18 marca 2020

zdjecie

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry