Rekrutacja Smerfy 2020/2021

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie: art. 158 ust. 1, 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.). --> W zakładce Przedszkole Smerfy ---> rekrutacja

 

Rodzicom i opiekunom, których dzieci zostały zakwalifikowane przypominamy, że w dniach od 15 maja do 20 maja 2020 r. do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie za pośrednictwem sytemu rekrutacji, po zalogowaniu się poprzez wybranie zakładki „MÓJ WNIOSEK”. Osoby, które złożyły wniosek bez pośrednictwa systemu rekrutacji proszone są o dostarczenie – osobiście lub mailowo - wypełnionego i podpisanego druku potwierdzenia woli do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko

Uwaga! Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie tj. do 20 maja 2020 r. do godz. 16.00, woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

15 maja 2020

zdjecie

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry