Przedszkole Smerfy: opłaty, zasady

Przedszkole Marki:

             Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. W czasie tym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U z 2012 poz. 997)

 

  • Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach 8.00 – 13.00  (Finansowane przez Urząd Miasta Marki)
  • Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 - 17.30.
  • Przedszkole pobiera dodatkowe opłaty w kwocie 1 zł za każdą szóstą i kolejną rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce.
  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł
  • Przedszkole zobowiązuje się zapewnić opiekę nad dziećmi we wszystkie dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 06.30-17.30 z wyłączeniem takich okresów jak: „długie weekendy”, wigilia, sylwester, okres wakacyjny (lipiec, sierpień).
  • W Wigilię i Sylwester przedszkole będzie nieczynne.
  • Przedszkole zastrzega sobie prawo do przerwy wakacyjnej przez okres dwóch tygodni w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia. Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń najpóźniej do końca bieżącego roku kalendarzowego. 
  • W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) prowadzony będzie dyżur wakacyjny, na który należy zgłosić dziecko do końca maja bieżącego roku szkolnego, poprzez złożenie „deklaracji wakacyjnej”, otrzymają ją Państwo w sekretariacie placówki. 
  • Stawka żywieniowa za nieobecność dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia jej do godziny 08.00 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry