Przedszkole Smerfy: opłaty, zasady

             Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. W czasie tym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U z 2012 poz. 997)

 

 • Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach 8.00 – 13.00  (Finansowane przez Urząd Miasta Marki)
 • Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 - 17.30.
 • Przedszkole pobiera dodatkowe opłaty w kwocie 1 zł za każdą szóstą i kolejną rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce.
 • Ewentualne spóźnienia po dziecko płatne będą: 17.30 – 18.00 = 20 zł, po godzinie 18.00 = 20 zł, za każde rozpoczęte 15 minut. Kwotę należy uiścić nauczycielowi dyżurującemu.
 • Przedszkole zobowiązuje się zapewnić opiekę nad dziećmi we wszystkie dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 06.30-17.30 z wyłączeniem takich okresów jak: „długie weekendy”, wigilia, sylwester, okres wakacyjny (lipiec, sierpień).
 • W Wigilię i Sylwester przedszkole będzie nieczynne.
 • Przedszkole zastrzega sobie prawo do przerwy wakacyjnej przez okres dwóch tygodni w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia. Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń najpóźniej do końca bieżącego roku kalendarzowego. 
 • W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) prowadzony będzie dyżur wakacyjny, na który należy zgłosić dziecko do końca maja bieżącego roku szkolnego, poprzez złożenie „deklaracji wakacyjnej”, otrzymają ją Państwo w sekretariacie placówki. 
 • Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane będzie na podstawie listy „wejść i wyjść”, które należy podpisać przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki (z wyłączeniem oddziału „0”)
 • Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 10 zł (dziesięć złotych) w ramach której Przedszkole zapewnia dziecku:
 1. Śniadanie
 2. II śniadanie (owoce)
 3. Zupa
 4. Drugie danie
 5. Podwieczorek
 • Stawka żywieniowa za nieobecność dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia jej do godziny 08.00 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
 • Nieobecność należy zgłaszać poprzez SMS pod numer telefonu 505 421 164 (trzylatki), lub 503 036 658 (czterolatki, pięciolatki, sześciolatki)
 • W treści sms-a należy wpisać imię i nazwisko dziecka, dokładny termin nieobecności dziecka, oraz powód nieobecności (w przypadku choroby zakaźnej).
zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry